Főoldal

 

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára az Év Levéltára 2014-ben

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára nyerte el idén az Év Levéltára díjat. Az elismerést dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át a Magyar Nemzeti Levéltár budai épületében. (MTI)

 

 Fotó: Czikkelyné Nagy Erika

Legújabb szolgáltatásunk: Mikrofilm anyakönyvek adatbázisa

2015. január 1-jétől várhatóan megszűnik az anyakönyvi mikrofilmkölcsönzés, ugyanis addigra nagy valószínűséggel a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára filmtárában őrzött anyakönyvi gyűjtemény tekercseinek digitális közzétételével lehetővé válik a szolgáltatás fokozatos kivezetése.

Gyűjtsük és őrizzük meg együtt a múlt idők emlékeit!

 
A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára felhívással fordul a megye lakosaihoz a múlt írásos emlékeinek megőrzése és összegyűjtése érdekében.
Kérjük Önöket, ha őriznek bármilyen, az adott időszakhoz kapcsolódó dokumentumot (napló, levél, levelezőlap, tábori lap, családi fotó), osszák meg velünk és juttassák el a levéltárhoz!

Meghívó Az Év Levéltára díj átadására

 

 

A Nyitott Levéltárak 2014 országos programsorozat központi rendezvénye Az Év Levéltára díj átadása. A vándordíj egy kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató levéltári intézmény elismerését szolgálja, mely évente kerül kiosztásra. A díjátadó rendezvény lehetőséget ad a győztes levéltári intézmény szakmai bemutatására, bemutatkozására. A díj elnyerésére kiírt pályázat pályaműveit az MLE elnöksége által felkért szakmai bizottság javaslata alapján az egyesület választmánya bírálta el.

 

A 2014. év díjazottja:

az MNL HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRA

 

Időpont: 2014. december 3. 11:00

Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban V.

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt az

 

Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban

Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája V.

 

című rendezvényére.

„Vérzivataros évtizedek 1914-1944” - 41. Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját a 41. Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokra.

 

Időpont: 2014. november 18-19.

Helyszín: Debrecen, Hajdúnánás

 

 

„Vérzivataros évtizedek 1914-1944”

 

Meghívó az „Oly korban éltem én...” című kiállítás megnyitójára

 

 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata,

az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
Hajdúböszörményi Fióklevéltára

és a Hajdúsági Múzeum

tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit az

 

„Oly korban éltem én...”
a hajdúböszörményi zsidóság története

 

című kiállítás megnyitójára.

         
Időpont: 2014. november 12. 17 óra  
Helyszín: Hajdúsági Múzeum  

A gavallér, a királyi város és az agarak (Amade László debreceni leveleiről)

Zeller Sebestyén: Amade László
(Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum
Történelmi Képcsarnoka)

 

Ámbár egy szöveg hangulati értéke az olvasó alaphangulatához, érzelmi bevonódásának erősségéhez mérten jelentősen változhat, aligha túlzás állítani, hogy Missilis-gyűjteményünk legderűsebb, örömérzéssel teli darabjai közé tartozik az a két magyar nyelvű levél, amelyeket a kedélyes lírikus, Amade László (1704–1764) írt Debrecen városához.[1]

Amade báró a 18. századi magyar líra egyik meghatározó alakja, szellemes modorú, páratlanul jól rögtönző dalköltő volt. Zenélő és zenét szerző főúr, mulatozó társaságok kedvelt tagja, aki hamar hadi és szerelmi kalandokat hajszoló világfivá lett. Váratlanul elmúló első házassága után huszáréletre adta magát, és megjárta százada középső harmadának két nagy háborúját. A „nőtelen” telt években, s minden bizonnyal második házaséletében sem volt erénye a szerelmi hűség, ezért is emelked(het)ett költői vezértémájává éppen a szerelem, aminek minden életfázisát megénekelte.[2]

Ismert tőle száznegyvennégy világi költemény, köztük egy jobbágyokhoz szóló toborzóvers, valamint tíz istenes ének. Nagyobb részük kiváló rím- és ritmusérzékről, önfeledt szójáték vele született hajlamáról tanúskodik. Széles alkotói eszköztárára vetnek fényt, akárcsak jó pár, a családi békétlenségek, szerelmi és peres ügyek, s a katonaidő bizonyítékául szolgáló levele.[3]

Bihar-kutatás, 2014

A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár,

a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület és

a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

 

Bihar-kutatás, 2014

címen közös konferenciát rendez.

 

 

Időpont: 2014. november 11.

Helyszín: Bihari  Múzeum (Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.)

5 éves az Armales Transylvanorum

A Czeglédi Péter Református Gimnázium, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság,

a Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja az

 

Armales Transylvanorum
Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból

 

című nemzetközi vándorkiállítás ünnepélyes megnyitójára.

 

Időpont: 2014. november 3.

Helyszín: Léva, Czeglédi Péter Református Gimnázium Díszterme

Raktárszűke a levéltárban

A levéltárak napjainkban sokat emlegetett problémája a raktárak hiánya, az irattárolási kapacitás végessége, ami a további iratátvételt is gyakran nehezíti. Azt gondolhatnánk, ez új keletű probléma, régen – mint a közvélekedés szerint oly sok minden – ez sem így volt. A levéltárban őrzött iratok azonban arról tanúskodnak, hogy sajnos ez a probléma régen is ugyanúgy létezett, mint ma.